DigitalNirvana-CCSynchronization

Closed caption synchronization